+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

АВТОМАГИСТРАЛА МАРИЦА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Брошура
Oперативна програма транспорт

Финансиране:  ОП  „Транспорт“ 2007 – 2013
Управляващ орган:
Министерство на транспорта, информационни технологии и съобщенията
Дирекция „Координация на програми и проекти“,
Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“
Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ „МАРИЦА ХАЙУЕЙ”  (MARITSA HIGHWAY),
с водещ партньор  “ПСТ ГРУП” ЕАД
и партньор  „ПОРР БАУГМБх
Стойност на Договора за строителство:  122 137 000 ЛЕВА  (без ДДС)
Строителен надзор:  ДЗЗД  „РУТЕКС ЕТЕ”
Срок на изпълнение:  25.07.2011 г. –  20.08.2013 г.  (25 месеца)

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

  • Подготовка – мобилизация на ресурси, оформяне на строителни книжа
  • Подготовка на строителната площадка
  • Земни работи:
  • Насипи –   5 373 000 м3
  • Изкопи – 12 200 000 м3
  • Пътни работи
  • Мерки по опазване на околната среда:
  • Сухи проходи за преминаване на животни
  • Насочващи биокоридори и сухи пътеки
  • Шумозащитни огради
  • Асфалтови работи – 626 633 тона /асфалтови смеси/
  • Отводняване:
  • Облицовани окопи – 94 200 м
  • Дренажи – 48 800 м
  • Бетонови улеи – 10 400 м
  • Реконструкция на инженерни съоръжения:
  • Тeлекомуникационни кабели – 5 бр.
  • Електропроводи /20 кV, 110 kV/ – 11 бр.
  • Питейни водопроводи – 5 бр.
  • Напоителни водопроводи – 2 бр.
  • Големи съоръжения – 28 бр. / мостове, подлези и надлези /
  • Малки съоръжения – 121 бр. / водостоци, проходи /
  • Пилотни работи – 1200 м
  • Ландшафтно оформяне – 382 000 м2 ,  храсти и фиданки – 680 000 бр.
  • Сигнализация с пътни знаци и маркировка
  • Ограничителни системи за пътища /предпазни огради/ – 51 500 м
  • Оградна мрежа за автомагистрали – 58 000 м