+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

АМ „СТРУМА”, ЛОТ 3.1. ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ПОДУЧАСТЪК №3 ОТ КМ 369+000 ДО КМ 370+400“

Възложител

Агенция „Пътна инфраструктура“

Местоположение

област Благоевград, община Симитли, землището на с. Градево, от км 369+000 до км 370+400

Срок за изпълнение на договора

720 календарни дни

Начало на изпълнението: 18.03.2019г.

Изпълнител

„ПСТ Груп“ ЕАД

Проектант

„Виа План“ ЕООД

Строителен надзор

ДЗЗД „Пътконсулт 2000 – Консулт 64“

Описание на проекта

Подучастък №3 на Лот 3.1. Тунел „Железница“ от Автомагистрала „Струма“ е с обща дължина 1,4 км и обхваща отсечката от км 369+000 до км 370+400. Предвидено е автомагистралното трасе да се изгради с габарит Г 29 /2 платна за движение по 11,50м с по 2 активни и аварийна лента; банкети по 1,25м и разделителна ивица 3,50м./ Трасето преминава през територията на  землище с. Градево, община Симитли, област Благоевград. Проектът включва изграждане на селскостопански подлез при км 370+110, аварийна връзка при км 370+300 за свързване към съществуващия републикански път I-1 /Е-79/, подпорна и укрепителна стена, както и отводнителни съоръжения – тръбни и правоъгълни водостоци.

Стойността на договора за проектиране и строителство е 22 130 756,88 лева с ДДС. Стойността на договора за строителен надзор е 558 266,40 с ДДС.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

 

                                                            ВИДЕО

ГАЛЕРИЯ