+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

АМ Тракия ЛОТ 4

Oперативна програма транспорт

 
Брошура

 

Проект: Автомагистрала „Тракия” Оризово – Бургас Участък Лот 4 „Ямбол – Карнобат” от км 276+200 до км 325+280:

– Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”;
– Проектант: Обединение „Виа План – Бурда”;
– Консултант: Обединение „Планинвест – Пловдивинвест – Лот 4”;
– Строител: Сдружение „Тракия ІV” – Строителна стойност 174 705 600 лева без ДДС;
– Времетраене на строителството – 28 месеца;
– Начало на изпълнението на СМР – 06.10.2010 г.;

Общи данни за обекта: АМ „Тракия” е една от основните пътни артерии на България по направлението София – Пловдив – Стара Загора – Бургас. Тя е част от Общоевропейски транспортни коридори № ІV и VІІІ.

Участъкът Лот 4 „Ямбол – Карнобат” от км 276+200 до км 325+280 е с обща дължина 49 км. Той преминава през Ямболска и Бургаска област – северно от гр. Ямбол /Дражево и Кабиле/, през община Стралджа и на около 15 км южно от Карнобат. За обслужване на селското стопанство са предвидени необходимия брой селскостопански надлези и подлези, съгласувани с общинските власти. Пресичанията с пътищата от Републиканската пътна мрежа са осъществени на две нива, а пресичането с Път ІІ-53 Сливен – Ямбол, с Път І-7 Зимница – Веселиново и с Път ІІІ-795 Карнобат – Драганци с пътни възли полудетелини.

С построяването на тази пътна отсечка Автомагистрала Тракия ще бъде завършена от София до Бургас, с което ще се подобрят транспортно-експлоатационните условия за цялото направление и за района.

Основни технически параметри:

– Проектна скорост – 140 км /час;
– Осово натоварване: 11,5 тона/ос Габарит – 29 метра;
– Пътни възли с пътища от Републиканската пътна мрежа – 3 броя Пътен възел с Път ІІ-53 Сливен – Ямбол при км 276+488 Пътен възел с Път І-7 Петолъчката – Зимница – Ямбол при км 290+510 Пътен възел с Път ІІІ-795 Карнобат – Драганци при км 324+900;
Пресичания на третокласни и общински пътища – 6 броя;
– Пресичания със селскостопански пътища – 18 броя;
– Паркинги – 3 броя;
– Големи съоръжения
, в това число Мостове над реките Тунджа, Мараш и Мочурица – 3 броя Надлези на пътища от Републиканската пътна мрежа и селскостопански пътища – 15 броя Подлези на пътища от Републиканската пътна мрежа и селскостопански пътища – 11 броя Надлез над ж.п.линията София – Пловдив – Бургас при км 286+378/км 192,017 за НКЖИ;
– Малки съоръжения – водостоци – 222 броя.