Изберете страница

Сертифицирането на „Пътностроителна техника” АД по SA8000 демонстрира нейната собствена ангажираност към социалната отговорност, нейните служители, контрагенти и всички заинтересовани страни.