+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Завод за пътни знаци и съоръжения

Поделението, което се намира в гр.Антоново произвежда:

– Висококачествени светлоотразитени пътни знаци и табели за временна и постоянна сигнализация, отговарящи на БДС 1517-2006, техническите изисквания при изпълнението на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни пътни материали ИАП 2001г., Наредба № 3/2010г., Наредба №18/2001г. на МРРБ;

– Опознавателни табели за МПС и ремaркета, както и всякакъв вид рекламни табели;

– Снегоринни уредби;

– Изпълнява 3 годишна поръчка за производство на пътни знаци с възложител Агенция ‘Пътна инфраструктура’ за над половината от територията на страната;

– Изпълнява вече 10 години обществена поръчка за производство на табели за регистрация на замеделска и горска техника с възложител ‘Контролно-техническа инспекция’ към Министерство на замеделието и горитe;

– Изпълнява поръчки за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители, както и всякакъв вид рекламни табели по проект на клиента