+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

От днес тече срокът за проектиране на подучастък 3 от АМ “Струма” Лот 3.1 Тунел “Железница” – от км 369+000 до км 370+400. По договор срокът за изпълнение на проектантските работи (изготвяне на Технически проект и съгласуването му) е 120 календарни дни.

Предвидено е автомагистралното трасе  да се изгради с габарит Г 29 /2 платна за движение по 11,50м с по 2 активни и аварийна лента; банкети по 1,25м и разделителна ивица 3,50м. Трасето преминава през територията на  землище  с. Градево, община Симитли, област Благоевград. Проектът включва изграждане на селскостопански подлез при км 370+110 , аварийна връзка при км 370+300 за свързване към съществуващия РП   I-1 /Е-79/, подпорна и укрепителна стена, както и отводнителни съоръжения – тръбни и правоъгълни водостоци.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.