+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Започна реконструкцията на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски

07.10.2015

„ПСТ Груп“ ЕАД започна реконструкцията на 15,4 км от път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски, намиращ се на територията между областите Смолян и Кърджали. Третокласният път е единствената връзка към граничния град Златоград и околните населени места. Свързва община Златоград със съседните общини – Мадан, Неделино и Кирково, както и осигурява връзката между път II-86 Рудозем – Смолян – Асеновград и път I-5 Кърджали – Маказа.

Проектът се финансира със средства от структурните фондове на ЕС и републиканския бюджет по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”. Неговата цел е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението, добро отводняване и удължаване експлоатационния живот на пътя.

Реконструкцията е разделена на три участъка:

  • участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5,081 км – на територията на област Смолян.
  • участък от км 28+135 до км 32+478, с дължина 4,3 км – на територията на област Смолян.
  • участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5,9 км – на територията на област Кърджали.

Отсечките, които ще бъдат реконструирани започват от разклона за с. Ерма река, преминават през центъра и индустриалната зона на граничния град Златоград и завършват при разклона за с. Долен.

„ПСТ Груп“ ЕАД ще изгради нов пласт от пътната настилка, земни окопи за отводняване, подпорни и укрепителни стени, както и ще постави нови пътни знаци и ще положи на нова хоризонтална маркировка и мантинели. В проекта се включва и основен ремонт на два съществуващи моста, единият от които над река Неделинска. Предвид, че вторият участък минава през центъра на Златоград, ще се изградят нови бордюри и тротоари, кръгово кръстовище и паркинг към него, както и нова канализация за дъждовни води.

Договорите са на обща стойност 10 650 000 лв. с ДДС без включени непредвидени разходи, а срокът за изпълнение 60 дни.