+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Със символична първа копка министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева даде старт на реконструкцията и рехабилитацията на 19 км от път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован. На церемонията в гр. Криводол присъстваха още председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” – инж. Стефан Чайков, областният управител на Враца, кметовете на гр. Криводол, Монтана и др.
Лот 47 се финансира по ОП „Регионално развитие 2007-2013” съвместно от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.
Изпълнението на проекта предвижда ремонт и възстановяване на пътната конструкция, полагане на основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове, изграждането на облицовани окопи, бетонови бордюри, банкети, поставянето на стоманени предпазни огради, полагането на хоризонтална пътна маркировка, поставянето на вертикална сигнализация, ремонт на моста над р. Ботуня при км 15+760 на път ІІ-13.
Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Пътища Северозапад 2012“ с партньори „ПСТ  ГРУП“ ЕАД, гр. София и „Пътища – М“ ЕООД, гр. Монтана. Договорът за строителство е на стойност 10 193 976.28 лв. с ДДС. Строителният надзор ще се осъществи от „Рутекс“ ООД.
Срокът за изпълнение на проекта е 123 дни.