+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Символичната първа копка на обекта беше направена в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов, областния управител на Ловеч Георги Терзийски, народни представители, кметове от региона и др.

 

Второкласният път осигурява най-кратката връзка между Плевен и Ловеч, свързвайки двата областни града, и е основна пътна комуникация към фериботния комплекс „Никопол – Турну Мъгуреле“ на река Дунав.

 

На обходния път на Ловеч, който не е ремонтиран от 2005 г., ще бъде направена цялостна подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Участъкът започва от кръстовището за с. Горан и завършва след отбивката за с. Хлевене. Основно ще бъде ремонтиран и тунелът при 43-ти километър, който е с дължина около 400 метра. Предвижда се възстановяване на хидроизолацията на съоръжението, подмяна на съществуващата предпазна ограда, ново енергоефективно осветление и др. Ще бъдат ремонтирани и 7 съоръжения – 2 пешеходни подлеза за завод „Балкан“ и за кв. „Младост“ и 5 надлеза. Най-дългият от тях над бул. „Освобождение“ е с дължина 200 м, надлезът над пътя за кв. „Гозница“ е 120 м, съоръжението над пътната връзка за кв. „Младост“ е 20 м, мостът над бул. „Съйко Съев“ е 72 м, а надлезът над жп линията при южния изход на град Ловеч е 80 м.

 

Със средства от ЕС тази година ще се ремонтират 21 км от второкласния път II-35 Плевен – Ловеч. От тях 9 км са в лот 16, а 12 км са в лот 7, който е на територията на област Плевен. През миналия програмен период чрез ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бяха ремонтирани 10 км от пътя, в участъка между Троян и Кърнаре. Със средства от бюджета през 2014 г. бяха обновени още 8 км в Ловешка област.

 

Изпълнител на лот 16 Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105 е „РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА 2017“ ДЗЗД, в което участват: „ПСТ Груп“ ЕАД, „ПСТ Плевен“ ЕООД, „ОРС – Инфраструктура“ ООД и „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД. Стойността на договора е 14 433 204 лв. с ДДС. Строителният надзор ще бъде осъществен от „Рутекс“ ООД. Техният договор е за 234 660 лв. с ДДС. Авторският надзор ще изпълни „ВИА ПЛАН“ ЕООД. Стойността на договора е 1466 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

 

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0016 Лот 16 „Път II-35 Ловеч -Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с дължина 8,712 км, област Ловеч“ е 17 160 722,80 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 14 586 614,38 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 2 574 108.42  лв. с ДДС.