+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

За първи път в България, „ПСТ ГРУП“ ЕАД положи готова лента за хоризонтална пътна маркировка 3М Stamark  на средната прекъсната линия на лот 4 от АМ Тракия. Това е единствения от 3-те нови лота на АМ Тракия, на който е приложено подобно иновативно решение.
Новата маркировка се полага при спазване на стандарт БДС EN 1790:2004, по примера на водещи европейски страни с цел повишаване на пътната безопасност в България . Гаранцията на Stamark лентата е 5 години, като през този период се гарантира висока степен на трайност и запазване на високите нива на обратно светлоотражение при суха и влажна настилка, при дневна и нощна светлина.
3М като производител на Stamark лентата, със съдействието на „ПСТ ГРУП“ ЕАД, изразяват готовност за включване в извършването на ежегодни измервания на експлоатационните характеристики на положената готова хоризонтална пътна маркировка.