+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

ПСТ ГРУП ЕАД


ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ


Адрес на управление и на лаборатория:


1517 гр. София, област София, община Столична, район Подуяне, ул. Бесарабия № 114

 

 

 

Обхват на акредитация:

 

Да извършва изпитване на:

– Скални материали.

– Строителни почви.

– Битуми.

– Асфалтови смеси.

– Асфалтови настилки.

– Бетонни смеси.


Извършва вземане на проби (извадки) от:


– Скални материали.

– Строителни почви.

– Асфалтови смеси.

– Асфалтови настилки.

– Бетонни смеси.

 

Страндартни методи от гъвкав обхват.