+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

От днес открит за движение е новият 34-километров участък Димитровград – Харманли от автомагистрала „Марица“. Със средства от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. завърши изграждането на лот 2 – от км 36+400 до км 70+620, съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.

Общата дължина на отсечката е 34,22 км. Трасето е на територията на област Хасково и преминава през общините Димитровград, Хасково, Симеоновград и Харманли. На лот 2 е построен най-големият пътен възел в Южна България – п. в. „Димитровград“. Пресичането на автомагистралата с международен път Е-85 (І-5) Димитровград – Хасково ще се осъществява безконфликтно на две нива. Съоръжението е с 4 отвора и е тип „пълна детелина“.

Чрез още два пътни възела ще се осъществява безопасната връзка с основните пътни артерии в района. При п. в. „Симеоновград“ ще се осигурява комуникацията с път III-503 Симеоновград – Харманли, а при п. в. „Тополовград“ – с път II-76 Тополовград – Харманли. И трите пътни възела са с LED осветление, консумиращо 3 пъти по-малко електроенергия. По този начин шофьорите ще имат по-добра видимост при пътуване през нощта. За повишаване безопасността на движението положената хоризонтална маркировка по целия участък е със светлоотразителни перли.

На лот 2 има общо 27 големи съоръжения – изграден е мост над р. Харманлийска с дължина 130 м, 4 надлеза, 3 подлеза, надлез над ж. п. линията Пловдив – Свиленград, подлез на ж. п. линия Димитровград – Узунджово, подлези под селскостопански пътища, паркинги и площадки за отдих и т. н.

Изпълнител на лот 2 е СДРУЖЕНИЕ „МАРИЦА ХАЙУЕЙ“. Стойността на договора за строително-монтажни работи е 146 564 400 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „РУТЕКС – ЕТЕ“. Техният договор е за 799 200 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект” ЕООД. Договорът им е за 112 800 лв. с ДДС.

С пускането на лот 2 Димитровград – Харманли се очаква средноденонощният трафик по участъка да се увеличи от около 7 207 МПС през 2015 г. на 8 134 МПС през 2020 г., което е ръст от около 13%. За ограничаване на въздействието на високите нива на шума от интензивния трафик по трасето на магистралата са поставени шумозащитни стени в близост до селата Поляново, Александрово и гр. Харманли. Предпазната ограда – от км 68+070 до км 68+586, е в непосредствена близост до помощно училище „Пенчо Р. Славейков“ в Харманли.

Автомагистрала „Марица” е част от Трансевропейския транспортен коридор №IV и от трансевропейската автомагистрала „Север-Юг”. Тя ще свързва АМ „Тракия” при пътен възел „Оризово“ с Капитан Андреево на българо-турската граница. АМ „Марица” е основен маршрут на движение в посока Пловдив – ГКПП „Капитан Андреево”.

Проектът „Изграждане на АМ „Марица“ лот 1 и лот 2” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Със средства от оперативната програма се строят общо 65,62 км. До края на октомври т. г. ще завършат строително-монтажните работи на лот 1 Оризово – Димитровград от км 5+000 до км 36+400. Общата дължина на тази отсечка е 31,4 км.