+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Магистралният участък между Димитровград и Хасково се изгражда екосъобразно

Свилена Гражданска

img3Преди малко повече от година започна строителството на последните два участъка от автомагистрала „Марица” – между Оризово и Димитровград и от Града на мечтите до Харманли. Аутобанът е част от еврокоридор 4 Дрезден – Будапеща – София – Истанбул и от трансевропейската магистрала „Север – Юг”, свързваща страните на Източна и Централна Европа с Близкия изток и Азия. През него преминава и трафикът за Гърция при пътен възел Ново село. Доизграждането на АМ „Марица” ще улесни и придвижването в посока Хасково – Русе – Букурещ – Киев – Москва по направлението на общоевропейски коридор 9. Пътят има основно транзитен характер. Трасето преминава през район, характерен с интензивно земеделие и развита преработвателна промишленост.
Строителството на лот 2 на аутобана между Димитровград и Харманли включва изграждането на участък с обща дължина 34,22 км. Срокът за строителство е 25 месеца и започна да тече през юли 2011 г. Обектът се финансира със средства по ОП „Транспорт“. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“. Изпълнител е сдружение „Марица Хайуей“ с водещ партньор „ПСТ ГРУП“ ЕАД и „Пор Технобау Унд Умвелт“ АД. Строителният надзор се извършва от консорциум „Рутекс-ЕТЕ” – София.
Габаритът на трасето е Г28. По проект се изграждат две по две ленти за движение с широчина по 3,75 м. Средната разделителна ивица е 3 м. Банкетите, които се обособяват, са по 1,5 м, а асфалтобетоновите водещи ивици – по 0,5 м. Обособяват се и ленти за принудително спиране с широчина по 2,5 м.
Пътното трасе е проектирано така, че максимално да се вписва в съществуващия терен с оглед на възможно най-малък обем земни работи. Тъй като теренът е от здрави скали, оста е проектирана така, че да не се налага изграждането на подпорни и укрепителни стени.
По време на строителството ще се изпълнят общо 27 големи съоръжения. Ще се изградят три пътни възела – при Димитровград, Симеоновград и Харманли. Заради магистралата се извършва и изместване на жп линията Русе – Подкова в участъка между Града на мечтите и Хасково.
Заедно със строежа на аутобана се извършва и реконструкция на напоителни съоръжения, електропроводи 20 kW, кабели и водопроводи. Преди стартирането на строителството са изградени шумозащитни прегради между магистралата и населените места.
Разделен на три етапа
Условно аутобанът е разделен на три части – от Димитровград до Узунджово, оттам до Поляново и до Харманли. Първата отсечка започва преди пресичането на АМ „Марица“ с третокласния път Димитровград – Горски извор. За да се създаде безконфликтно преминаване, в участъка се изгражда пътен надлез, чиято дължина на отвора е 52,20 м. Оттук трасето се развива плавно с хоризонтална крива, където се пресича с пътя за Хасково. Това е мястото, на което се строи пътен възел Димитровград. Магистралата продължава северно от с. Крепост, като чрез поредица от хоризонтални контракриви преминава южно от с. Воден. След това се пресича с неелектрифицираната жп линия Русе – Подкова. Поради това жп трасето се измества. Използвано е четириотворно съоръжение с дължина 72,10 м.
Следващият етап на трасето започва югозападно от с. Александрово и южно от Поляново. Предвижда се изграждане на два паркинга. Осем са големите съоръжения по трасето: четири селскостопански подлеза и четири надлеза. То е конструирано с последователни хоризонтални контракриви с радиуси, вариращи от 2500 до 6000 м. При пресичане на пътя Харманли – Поляново ще се изгради надлез.
Подобен обект ще се построи и край Симеоновград. След това трасето минава източно от Харманли и премоства р. Харманлийска. Тук ще се изгради пътен възел. Пътят ще завършва преди р. Марица, където е началото на вече изградения участък Харманли – Любимец – Капитан Андреево.
Към днешна дата са завършени шест етапа от технологично-строителната програма на проекта, като се работи по директно трасе, големи и малки съоръжения и инженерни мрежи. До голяма степен са завършени проектните разработки, предмет на заданието за допълнително проектиране, съобразено с мерките по оценката за въздействие на околната среда.
От долу на горе
При изграждането на трасето в зона „А“, която е с дебелина от 50 см, се поставя трошен камък с материал група А-1. Над земната основа се полага отново трошен камък с непрекъсната зърнометрия до 66 мм. Върху това ниво се поставят 20 см с подбрана зърнометрия. След това следва асфалтова смес за основен пласт тип „А0“, за долен пласт на покритието и най-отгоре асфалтобетон тип сплитмастик с дебелина 4 см.
Въпреки силната вода
Природата нарушава графика на строителството на обекта. Бързото топене на снеговете в началото на февруари т. г. разрушава не само къщи в с. Бисер, но и част от трасето на бъдещата магистрала.
„Наводненията и проливните дъждове в региона създадоха големи затруднения при изпълнението на обекта. Спомняте си какво беше отражението върху поливните системи в района, на язовирите, на реките. За съжаление голяма част от извършената от нас работа в предходния период беше разрушена“, обяснява изпълнителният директор на „ПСТ ГРУП“ ЕАД Иван Иванов.
Строителите уведомяват съответните институции за нуждата от повторна работа по трасето заради форсмажорните обстоятелства. „Катаклизмът не можеше да бъде предвиден нито от нас като изпълнители, нито от възложителите, нито от който и да е. В участъците, които не бяха засегнати, продължихме своята работа“, добавя Иванов.
Строителите се
опитват да компенсират сроковете за изпълнение на обекта. Но трасето е такова, че дълго време след проливните дъждове и наводненията в някои от участъците не може да се работи, защото почвите са преовлажнени.
„Нашата задача не е да изградим нещо, което впоследствие да бъде ремонтирано. В строителството е необходимо да се изберат подходящите условия, за да може да се получи качествен продукт. Това е магистрала, която трябва да служи на хората в следващите 20-30 години. Тя не може да бъде компрометирана още в самото начало. Когато срещаме непредвидими обстоятелства, съобразяваме нашия ритъм и организация на работата. Пренасочването на човешка сила и техника от един участък към друг е свързано с известни организационни и логистични въпроси, които трябва да бъдат предвидени“, подчертава изпълнителният директор на „ПСТ ГРУП“ ЕАД.
При първите подходящи условия строителите започват дейности и в компрометираните участъци. Работят с бързи темпове, за да наваксат с графика и обектът да бъде приключен в срок.
Проблемите, с които се сблъскват, са от най-различен характер. Една от задачите с повишена трудност пред тях се оказват старите проекти на съоръженията. Необходимо е време те да бъдат съобразени с новата нормативна уредба. Освен това по трасето на АМ „Марица“ се появяват много елементи от напоителни системи и непредвидени съоръжения, което забавя допълнително строителите, тъй като е необходимо за преместването им да получат разрешения от институциите. Това в известна степен променя графика на работа и за да няма изоставане до изчистване на нещата, усилията се пренасочват към друг участък.
Строителство и екология
Отсечката на АМ „Марица“ наистина може да се нарече екологична. Едновременно се провеждат действия, които целят опазване на околната среда, растителните и животинските видове. Изграждат се преходи от магистрала, които са специално предназначени за малки животни, които да могат безпрепятствено да преминават от едната до другата страна на аутобана, тъй като досега това е било естествен за тях път, свързан с развитието и популацията им. Освен това се издигат защитни огради, които да предпазват птиците при ниско летене и контакт с автомобилите. Изграждат се насочващи стени, водещи малките животинки към сухите проходи. Еколози са работили при проектирането и след това на обекта, за да уточнят места, които са най-подходящи за проходите.
Освен новата модерна техника, която е разположена на обекта, се използва такава, която, първо, щади околната среда и второ, дава сигурност при изграждането на магистралата. Това са технологии, прилагани в Европа, но голяма част от тях тепърва се използват у нас.
На лот 2 от АМ „Марица“ работят определен брой хора и техника в зависимост от изискванията. Към този момент той се увеличава, за да може да се изпълни графика за изграждане на обекта. Заетите на трасето са достигали 400 строителни единици, което е изключително предизвикателство за такава отсечка. Изпълнителите все още чакат строителни разрешения за част от съоръженията по аутобана и за инженерните мрежи, които пресичат трасето.
„Цената на битума и горивата се отразява не само на този обект. Въпреки че когато сме оферирали преди две години с нормален търговски риск, който можем да поемем и сме включили очакваната инфлация, всичко, което се случва сега, е непредвидимо. Разбира се, опитваме да компенсираме с по-добра организация, с удължаване на работното време и с чисто организационни похвати. Ако тенденцията продължи да е такава, ще бъде трудно както на нас, така и на другите колеги, защото ще изчерпим всички икономически възможности, които имаме“, коментира Иван Иванов.
През следващата година трябва да е готова изцяло автомагистрала „Марица“, започваща от пътен възел Оризово на АМ „Тракия” и завършваща при ГКПП Капитан Андреево. Тя е с обща дължина 117 км и ще свързва двата континента Европа и Азия.