+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Инж. Цветан Цонев и Г-н Камен Кичев взеха участие в откриване на “Академия Градът”, част от събитие Urban&Building Innovation Forum, което се проведе на 27 май 2014г. в Sofia Event Center.
Като партньор в проект “Академия Градът”, „ПСТ  ГРУП“ ЕАД подкрепя инициативата на Градът Медиа Груп за осъществяване на активна връзка между образование и бизнес. Проектът има за цел  да предостави възможност на ученици и студенти от  специализираните училища и университети със специалности по архитектура, сградно и транспортно строителство, да навлязат в професията по интересен и иновативен начин, като участват в  разработване на реални проектни  задачи в тясна връзка с водещи представители на бизнеса.

Всички  проекти ще бъдат експонирани в ИЗЛОЖБА ГРАДЪТ през октомври 2014г. в гр. София, а  най-креативните от тях ще бъдат наградени.