+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Производство на пътни знаци

“ПСТ ГРУП” ЕАД повече от 45 години работи за налагане на най-добрите международни практики в областта на безопасността на движението при съвременно технологично оборудване за производство на пътни знаци и табели с непрекъснат предпазен борд.

Едно от основните направления, в които “ПСТ ГРУП” ЕАД се развива с бързи темпове е проектиране, производство и монтаж на пътни знаци и табели и съоръжения.
Цялото производство на пътни знаци и табели отговаря на БДС 1517-2006, БДС EN 12899-1:2008, Техническите изисквания на А „ПИ”/2010г., Наредба № 3/2010г., Наредба №18/2001г. на МРРБ.
«ПСТ ХОЛДИНГ» ЕАД разполага с две производствени бази за производство на висококачествени, светлоотразителни пътни знаци и табели за временна и постоянна организация на движението. Едната производствена база е към завод за пътни знаци и съоръжения (ЗПЗС) гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой” № 3, другата база е към дъщерно дружество „ПСТ Сейф Роудс” ЕООД в гр. София, ул. „Бесарабия” № 114. Висококвалифициран инженерен и технически персонал е поел контрол за осигуряване на високо качество на крайния продукт който удовлетворява нуждите на нашите клиенти и партньори:

висококачествени светлоотразителни пътни знаци;
табели за временна и постоянна сигнализация;
опознавателни табели за МПС и ремaркета;
всякакъв вид рекламни табели и снегоринни уредби;
изграждане на детски площадки по пътна безопасност;

“ПСТ ГРУП” ЕАД изпълнява поръчки за производство на пътни знаци за голяма част от територията на страната с възложители СО и по- големите общини. С опитът който има, добрия си изпълнителски състав, високата технологична и техническа възможност, както и доброто финансово състояние, дружеството е конкурентоспособен участник на българския пазар.

Повече от 10 години “ПСТ ГРУП” ЕАД изпълнява обществена поръчка за производство на табели за регистрация на замеделска и горска техника с възложител „Контролно-техническа инспекция” към Министерство на земеделието и храните.

Холдингът изпълнява и множество поръчки за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители, както и всякакъв вид рекламни табели по проект на клиента.