+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ  ГРУП“ ЕАД зае първото място в сектор „Строителство“ в класацията на вестник „Капитал” – ТОП 100 с най-много приходи от дейността си за 2013 година. През изминалата година, приходите от дейността на „„ПСТ  ГРУП“ ЕАД са нараснали с 25,53% спрямо 2012г, като достигат 235 686 хил. лева.

Дейността на компанията е насочена към изпълнение на поетите ангажименти по сключени договори за строителство, активно участие в тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани от структурните фондове на ЕС, Световната банка, държавния и общинските бюджети, както и към разширяване обхвата на дружеството, включително навлизането на пазара на строителни услуги на територията на страните от региона.

Класация „Капитал” – ТОП 100 , сектор „Строителство“:

  1. ПСТ груп
  2. Главболгарстрой
  3. Трейс груп холд

Класацията „Капитал 100“ е съставена по обективни критерии с данни от отчетите на дружествата за 2013 г., предоставени от самите тях, както и от публични източници на информация като Търговския регистър, регулаторни органи, БФБ и други. Събраните по този начин данни правят класацията представителна за над 90% от големите компании с годишни приходи над 100 млн. лева.