+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп“ ЕАД, като партньор в сдружение „Пирин 2014“, приключи дейностите по изграждане на система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. „Бъндерица“ до м. Шилигарника”, част от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Възложител е Дирекция „Национален парк Пирин“.

Улеите по западния склон на вр. Тодорка са едни от най-лавиноопасните места в Пирин и същевременно притегателни за екстремни спускания на скиори и сноубордисти. Тези фактори са определящи за решението системата да бъде изградена точно тук.

За реализирането на проекта е избраната системата „Gazex“, разработена в резултат на дългогодишни проучвания и опит в борбата с лавините. С тази система се гарантира по – екологично; по – ефикасно; по – безопасно справяне с опасността от лавини. Технологията се изразява в извършване на контролиран взрив на газ, който от своя страна свлича снежната маса. Системата отговаря на европейските стандарти. Гарантира абсолютна сигурност, дистанционен контрол, лесно управление и поддръжка. Функционира при всякакви метеорологични условия.

Всяко едно подобно съоръжение е уникално и се изработва единствено за точно определените характеристики на района, в който се поставя.