+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп“ ЕАД завърши ремонта на ул. „Рилска обител” от бул. „Ботевградско шосе” до ул. „Княгиня Косара”. Участъкът е с дължина над 400 м. Пътният габарит е 2 ленти за движение с ширина по 3,50 м и тротоари по 1,50 м. При реализирането на проекта в участъка от бул. „Ботевградско шосе” до ул. „Григорий Цамблак” е изградена нова пътна настилка и тротоари по съществуващо положение, с цел запазване на съществуващите сгради. В участъка от ул. „Григорий Цамблак” до ул. „Княгиня Косара” пътната настилка е рехабилитирана и е уширен проектният габарит. Осигурено е отводняване на трасето. Изградено е ново улично осветление.