+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп“ ЕАД завърши рехабилитацията и реконструкцията на 15,4 км от път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски. Третокласният път е на територията на областите Смолян и Кърджали и е единствената връзка към Златоград и околните населени места. Свързва община Златоград със съседните общини – Мадан, Неделино и Кирково, и осигурява връзката между път II-86 Рудозем – Смолян – Асеновград и път I-5 Кърджали – Маказа. Инвестицията е за над 10,6 млн. лв. Проектът е по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“.

Основно ремонтирани са 3 участъка:

 от разклона за с. Ерма река до западния вход на Златоград от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5,081 км;

– в Златоград е ремонтиран бул. „България“ – от западния вход на града до края на Индустриалната зона от км 28+135 до км 32+478 – 4,3 км;

– от края на Индустриалната зона до разклона за с. Долен от км 32+478 до км 38+443 – 5,9 км.

С реконструкцията на път III-867 се улеснява достъпът на жителите от община Златоград до административни, здравни, образователни и културни услуги и се повишава безопасността на движение. С ремонта на централния булевард се обновява обликът на града и се подобрява връзката с ГКПП Златоград – Термес – Ксанти.

При основния ремонт на пътната настилка на първия и третия участък е използвана технологията „студено рециклиране“. Подобрено е отводняването на пътните отсечки. Почистени са съществуващите окопи, изградени са нови окопи и водостоци. Участъкът, преминаващ през центъра на Златоград е с нови бордюри, тротоари и дъждовно-канализационна система, реконструирано е триклонното кръстовище на бул. „България“ и ул. „Хан Пресиян“ в кръгово. На третия участък основно са ремонтирани два моста, единият от които е над река Неделинска. И трите участъка са с нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „ПСТ Груп“ ЕАД. Стойността на договора е 10 649 946,37 лв. с ДДС. Строителният надзор на участък 1 и 3 е осъществен от „Екоинженеринг“ ЕООД, а на участък 2 от „Еко Бул“. Договорите за строителен надзор са на обща стойност от 120 348 лв. с ДДС.

Проектът „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“ (AccessNet), с подпроект: „Реконструкция на път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, от км 28+135 до км 32+478 и от км 32+478 до км 38+443“ е по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013“. Тя се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и националния бюджет (15%).