+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ  ГРУП“ ЕАД сключи с Агенция „Пътна инфраструктура” договор за ремонтно-възстановителни работи на обект „Път III-5007 с. Ветрен – Николаево – Конаре – надлез над Път I-6 при км 20+250.
Проектът е на стойност 474 661,10 лева без ДДС и се финансира изцяло от републиканския бюджет по Аварийната програма на Агенция „Пътна инфраструктура”. Срокът за изпълнение на ремонтно-възстановителните работи е 180 календарни дни.
От края на 2011 г. участъкът от третокласния път край Николаево е затворен след инцидент с тежкотоварен автомобил, превозващ извънгабаритен товар.
Изпълнението на проекта предвижда възстановяване на средния отвор на съоръжението, подобряване на технико – експлоатационното състояние, носимоспособността и дълготрайността на съоръжението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, доброто отводняване на надлеза и подходите към него.
С ремонта на надлеза ще се възстанови директната връзка между гр. Николаево и останалите населени места от общината с подбалканския път I-6 София – Бургас.