+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп“ ЕАД сключи с община Раковски договори за реконструкция на част от уличната мрежа на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив по пет обособени позиции.

Обществената поръчка включва ремонт на следните участъци от уличната мрежа на гр. Раковски:

  • Реконструкция на ул. „Плевен“ от км 0+000 до км 0+142 и от км 0+280 до км 0+530;
  • Реконструкция на ул. „Филип Тотю“ от км 0+000 до км 0+341
  • Реконструкция на ул. „Патриарх Евтимий“ от км 0+000 до км 0+546
  • Реконструкция на ул. „6-ти Септември “ от км 0+000 до км 0+519
  • Реконструкция на ул. „Кап. Райчо“ от км 0+000 до км 0+834

Предвижда се полагането на нова пътна настилка, поставянето на нови тротоари и бордюри, осигуряване отводняването на трасето, полагане на хоризонтална маркировка и поставянето на вертикална сигнализация.

Проектът се финансира от бюджета на община Раковски.