+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп“ ЕАД сключи договор за извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Възложител е Община Искър. Изпълнител е ДЗЗД „Аква Долни Луковит“.

При реализирането на проекта ще бъдат подменени около 13 км амортизирани азбестоциментови и стоманени тръби с тръби от полиетилен висока плътност с диаметри от ф90 до ф200. Ще се доставят и монтират 153 броя спирателни крана и 78 броя пожарни крана