+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

05.11.2019г.

 „ПСТ Груп“ ЕАД, като водещ партньор в сдружение „Градска среда Русе“ ДЗЗД, сключи с Община Русе  договор за „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „3-ти март“, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел “Сарая”, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата“.

Изпълнението на проекта предвижда реконструкция и модернизация на бул. „3-ти март“ и ремонт на мостовото съоръжение на пътен възел „Сарая“. Предвидена е реконструкция на пътните платна на булеварда, включително пътните връзки при пътен възел „Сарая“, изграждане на нови трасета за движение на велосипеди, подобряване на осветеността на булеварда, на светлинните системи за регулиране на движението и изграждане на допълнителни елементи за подобряване на пожарната безопасност. Ще бъде изпълнена изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка. Предвижда се изграждането и на система за видео наблюдение и следене на трафика.

Мостовото съоръжение ще се въведе в нормална експлоатация и ще се удължи неговият експлоатационен период. След извършването на ремонта ще се премахне изпълненото подпиране на централния отвор, за да може да се използва пътната връзка под мостовото съоръжение, което ще позволи да се възстанови движението по прекъснатата връзка под моста.

С проекта се цели подобряване на транспортните връзки на централна градска част със западна промишлена зона, а от там и с част от коридор 9 на TEN-T мрежата, възстановяване носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя, подобряване транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на съвременни по-добри условия за удобен и безопасен транспорт. 

Проектът се финансира от програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“.