+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

14.08.2017

„ПСТ Груп“ ЕАД сключи с община Раковски договор за реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски: ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Христо Ботев”.

Изпълнението на обществената поръчка включва поставянето на нова пътна настилка, изграждането на тротоари по съществуващо положение, осигуряване отводняването на трасето, полагане на хоризонтална маркировка и поставянето на вертикална сигнализация.

Проектът се финансира от бюджета на община Раковски.