+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Сдружение „Брюксел 2015“ с водещ партньор „ПСТ Груп“ ЕАД и партньор „Инфраструктурно строителство“ ЕАД сключи с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията договор за проектиране и строителство на обект: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ до ул. „Мими Балканска“ на стойност над 13,7 млн. лева с ДДС.

Изпълнението на проекта предвижда изграждането на нова пътна връзка от бул. „Брюксел“ към терминал 2 на летище София, категория градска магистрала ІІ-ри клас, с обща дължина 1100 м, в това число 349 м мостово съоръжение с обща ширина 21 м и шумозащитни прегради. Съоръжението е уникално за България. Това е единственото подобно съоръжение в градски условия. Мостът е с 30 метрови отвори и същият е в хоризонтална и вертикална крива.

Срокът за проектиране и строителство е 630 дни.