+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп“ ЕАД сключи с Агенция „Пътна инфраструктура“ договор за строителство на републикански път ІІІ-623 „Бобов дол – Жедна” от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550)” на стойност 1,7 млн. лева с ДДС.

Път ІІІ – 623, преминаващ през територията на Община Бобов дол, е от изключително важно значение за транспортната осигуреност на населените места от община Бобов дол и град Бобов дол. Чрез него се осигурява транспортна връзка на селищата от общината с общинския център – град Бобов дол и с пътните възли на АМ „Струма“. В участъка от км 14+800 до км 15+560 на третокласния път, свързващ гр. Бобов дол със с.Жедна е регистрирано свлачище и преминаването през участъка е осигурено с изграждане на временна варианта.

Изпълнението на проекта предвижда възстановяване на републиканския път, изместване на съществуващото трасе в западна посока от км 14+800 до км 15+560, изграждане на нова пътна конструкция, изпълнение на бетонови стени, облицовани окопи, отводнителни окопи, водостоци, поставяне на нова ограничителна система за пътища, полагане на хоризонтална маркировка и поставяне на вертикална сигнализация.

Проектът се финансира от държавния бюджет.