+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Като водещ партньор в сдружение „Градска мобилност 2018“, „ПСТ Груп“ ЕАД сключи договор с „Център за градска мобилност“ ЕАД за текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции: за обособена позиция № 3 – „Подзона 3, обхващаща територията на район “Оборище“, район “Средец“ в частта оградена от улиците: ул.“Г. С. Раковски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Кн. Александър I“, ул. „Московска“, ул. „Париж“, ул. „Шипка“, бул. „Евл. и Хр. Георгиеви“, ул. „Мизия“, ул. „Хан Омуртаг“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Др. Цанков“, бул. „Евл. и Хр. Георгиеви“, ул. „Проф. Фр. Нансен“ и бул. „Патриарх Евтимий“ и близки до посочените райони извън зоните за почасово платено паркиране“.  Споразумението е рамково, като се работи по конкретни задания. Срокът на договора е 12 месеца.