+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

30.09.2016

На 30.09.2016г. сдружение между „ПСТ Груп“ ЕАД и дъщерното му дружество „ПСТ Кънстръкшън уъркс“ ООД със седалище в Румъния, сключи договор за „Рехабилитация и модернизация на окръжен път DJ 108D: Кришен (Национален път DN 1H) – Чеху Силванией (Окръжен път DJ 196), от км 0+000 до км 22+693”.

Възложител на поръчката е Община Сълаж. Срокът за изпълнение е 38 месеца.

Реализирането на проекта предвижда изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи по рехабилитация и модернизация на път с дължина 22,693 км, включващи земни, пътни и асфалтови работи, ремонт и реконструкция на мостово съоръжение и пешеходни надлези, осигуряване отводняването на трасето, полагане на хоризонтална пътна маркировка, поставяне на вертикална сигнализация.

Сключеният договор с Община Сълаж е в резултат на провежданата през последната година от страна на „ПСТ Груп“ ЕАД последователна политика за успешно навлизане на румънския пазар на пътностроителни услуги, в изпълнение на която бе учредено и дъщерното дружество „ПСТ Кънстръкшън уъркс“ ООД със седалище в Румъния.