+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

 „ПСТ Груп“ ЕАД сключи нови договори за изпълнение на строително-монтажни работи по улици на територията на община Раковски.

Сред улиците са:

  • улица „Странджа“ в гр. Раковски;
  •  улица „Пеньо Пенев“ в гр. Раковски;
  •  улица „Сергей Румянцев“ в гр. Раковски;
  • улица „Алеко Константинов“ в гр. Раковски;
  •  улица „Г. С. Раковски“ в с. Стряма;
  • улица „Иван Вазов“ в с. Белозем;
  • улица „Люлин“ в с. Белозем;
  • улица „Рила“ в с. Белозем;
  • улица „Сребра“ в с. Белозем.

 Изпълнението на обществената поръчка включва полагане на нова и ремонт на съществуващата пътна настилка, изграждането на нови тротоари и бордюри, изпълнение на отводнителни мероприятия, полагане на хоризонтална маркировка и монтаж на вертикална сигнализация.

Проектът се финансира от бюджета на община Раковски.