Site icon ПСТ ГРУП ЕАД

„ПСТ Груп“ ЕАД сключи нови договори за ремонт на улици на територията на община Раковски

 „ПСТ Груп“ ЕАД сключи нови договори за изпълнение на строително-монтажни работи по улици на територията на община Раковски.

Сред улиците са:

 Изпълнението на обществената поръчка включва полагане на нова и ремонт на съществуващата пътна настилка, изграждането на нови тротоари и бордюри, изпълнение на отводнителни мероприятия, полагане на хоризонтална маркировка и монтаж на вертикална сигнализация.

Проектът се финансира от бюджета на община Раковски.

Exit mobile version