+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

На 28.04.2018г. „ПСТ Груп“ ЕАД сключи нови договори за ремонт на улици на територията на Столична община. Предвижданите строително-монтажни работи включват подмяна на асфалтовата настилка, изграждането на нови тротоари, понижаване на високите бордюри в зоните на кръстовищата, при бордюрните криви, както и пред утвърдени автомобилни входове и изходи на УПИ, осигуряване отводняване на трасето, подмяна на уличното осветление, полагане на нова пътна маркировка и вертикална сигнализация, ландшафтно оформяне.
Сред улиците са:
– улица “Хемус” от ул. “Коста Лулчев” до ул. “Иван Димитров Куклата”, вкл. и улица от о.т.121г-о.т.248в-от.248г;; улица от о.т.121г-о.т.249б-о.т.249а; улица от о.т.248г-о.т.248а-о.т.248, р-н Слатина”
– улица „Боянска“, р-н „Витоша”
– улица „Гюешево” от бул. „Инж. Иван Иванов” до бул.„Акад. Иван Евстатиев Гешов”

Финансирането е осигурено от Столична община.