+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп” ЕАД сключи нов договор по Националната програма за енергийна ефективност в гр. Русе

18.11.2016

Сдружение „Енерго Ефектив ПСТ“ (с водещ партньор „ПСТ Груп“ ЕАД и партньор „С.А.И.Е“ ЕООД) сключи с Община Русе договор за изпълнение на обект „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност“ за Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Родопи“ №4, блок „Руй планина“.

Стойността на договора е 1 255 447,44 лева с ДДС, а срокът за изпълнение – 160 дни.

Финансирането на проекта е в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Програмата цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда, намаляване на разходите за енергия, удължаване на жизнения цикъл на сградите.