+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

На 06.05.2016г. сдружение между „ПСТ Груп“ ЕАД и италианската компания „Серенисима Конструциони“ СПА сключи договори за изпълнение на два проекта в Молдова на обща стойност над 70 млн. евро без ДДС:

– Договор за рехабилитация на път R9 Сорока – Арионещи от км 0+000 до 30+950, на стойност 17,9 млн. евро без ДДС

– Договор за рехабилитация на път R34 Хънчещ- Леова-Кахул, Лот 1 от км 0+000 до км 42+200 и Лот 2 от км 42+200 до км 83+000, на стойност 52,9 млн. евро без ДДС.

Изпълнението на двата проекта предвижда рехабилитация на близо 114 км асфалтова пътна настилка с частично студено рециклиране, изграждане на нови кръгови кръстовища, почистване, ремонтиране и изграждане на нови водостоци, отводнителни съоръжения, преместване на комуникации, поставяне на стоманени предпазни огради, полагане на хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация, пешеходни пътеки, светофари, тротоари и др.

Срокът за изпълнение на двата проекта е 24 месеца.

Възложител е Държавната агенция по пътищата на Р. Молдова.