+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

На 11.05.2015 г. „ПСТ Груп” ЕАД сключи със Столична община договор за  „Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – II зона „Райони Овча купел, Банкя, Красна поляна и Красно село“ за срок от 48 месеца. Договорът включва изпълнение на дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението, на улици и булеварди, включени в обхвата на зоната.