+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп“ ЕАД стартира производството и доставката на средства за организация и безопасност на движението към фирма Пицароти Кънстръкшън СМ С.р.л. Доставките са във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация на път R16 Балти -Фалещи-Скулени – участък 1 от км 4+800 до км 30+270 и участък 2 от км 30+270 до км 59+480″ на територията на Република Молдова.