+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ ГРУП“ ЕАД сключи с Агенция „Пътна инфраструктура“ договор за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на ОПУ-Монтана – 604,607 км и договор за поддръжката на републиканските пътища на територията на ОПУ-Видин – 615,17 км. Изпълнител и по двата договора е обединение „ПМВ 2014“.

На 28.11.2014г., като партньор в сдружение „Магистрали 2014“, „ПСТ Груп“ ЕАД подписа договор за поддържане на Автомагистрала „Люлин“ от км 0+000 до км 19+495, път I-1 с магистрален габарит от км 287+450 до км 305+220 и Автомагистрала „Струма“ от км 305+220 до км 322+000, включително и пътни връзки с обща дължина 17,489 км” и договор за поддържане на Автомагистрала „Тракия“ от км. 208+181до км. 359+475, включително и пътни връзки с обща дължина 11,562 км”, с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Срокът за изпълнение и на четирите договора е 4 години. Плащанията се извършват по единични цени. Проектите се финансират от републиканския бюджет.