+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп” ЕАД участва в учредяването на дружество „PST Construction works” S.R.L. („ПСТ Кънстръкшън уъркс“ ООД) със седалище в Букурещ, Република Румъния. Дружеството е с основен предмет на дейност строителство на пътища и ж.п. линии. Регистрираният капитал е в размер на 4 000 RON