+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Като водещ партньор в сдружение „Кръгово кръстовище Труд 2018“, „ПСТ Груп“ ЕАД сключи с Агенция „Пътна инфраструктура“ договор за строителството на обект: „Пътно кръстовище на път ІІ-64 /Карлово – Баня – Долна Махала – Труд –п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път ІІІ-606/ Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)“.

При изпълнението на проекта, съществуващото понастоящем при пресичането на път ІІ-64 Карлово – Пловдив при км 48+278 и път ІІІ-606 Строево – Труд триклонно кръстовище ще се преустрои като кръгово, , което ще осигури обслужването на всички направления, а не само направлението Карлово — Пловдив.

С помощта на новото кръстовище при село Труд ще се подобри безопасността при преминаване по съществуващото към настоящия момент триклонно кръстовище и ще се намалят до минимум предпоставките за пътно-транспортни произшествия.