+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ Груп“ ЕАД сключи с Агенция „Пътна инфраструктура“ договор за изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 „София-Бургас“ и подходи към две локални платна.

На посоченото километрично положение по път I-6 съществува триклонно кръстовище с главно направление Път I-6, с обособени ленти за вход /изход към/от центъра на гр. Карлово. Геометрията на кръстовището не позволява добра разпознаваемост на главното направление София – Бургас. Посоката Бургас – център на гр. Карлово е с такава косота, че подвежда пътуващите по направление Бургас – София и те често навлизат в гр. Карлово. В допълнение, към кръстовището се включва и улица, водеща към вилната зона на гр. Карлово.

Целта на обществената поръчка е да бъде изградено кръгово кръстовище на републикански Път I-6 „София-Бургас“ и подходи към два броя локални платна, с което да се подобри безопасността при преминаване на съществуващото към настоящия момент триклонно кръстовище и да се намалят до минимум предпоставките за пътно – транспортни произшествия. За отводняване на трасето се предвижда изграждането на колекторна система, възстановяване на съществуващите облицовани окопи и направата на нови. Предвижда се също изграждане на улично осветление със стоманотръбни стълбове с LED осветление в локалното платно, в разделителната ивица, около кръга и по продължение на пътя; полагането на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Карлово.