+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Сдружение « ПЛГ 13», с водещ партньор  „ПСТ Плевен“ ЕООД – част от икономическата група на „ПСТ  ГРУП“ ЕАД – направи първа копка от реконструкцията на пътните участъци Гиген-Дъбован-Гулянци и Гиген-Искър-Граница. Ремонтът на отсечките е финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Проектът е на стойност над 5 678 504 лева.

На церемонията присъстваха изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Атанас Добрев, областния управител на Плевен Илиян Йончев, кмета на община Гулянци Лъчезар Яков и др.

Официалните гости дадоха старт на строителните работи по един от най-мащабните пътни проекти в района. Проектът включва ремонта на две от основните пътни трасета в района – пътят Гиген – Дъбован – Гулянци, и Гиген – Искър /границата община Гулянци – Долна Митрополия/ – Славовица.

Пътят е в лошо състояние от години, правени са му само текущи ремонти и изкърпвания, на места има и слягания. Този път е единствен за хората от с. Дъбован и с. Загражден и е от изключителна важност за тях, както в посока към общинския център, така и в посока с.Гиген, където учат по-голяма част от децата от тези села. Участъкът от 1,54 километра, който ще бъде изграден по този проект от с. Искър до границата на община Долна Митрополия ще съкрати значително пътя до областния център Плевен и другите населени места от района.