+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ ГРУП“ ЕАД започна реалното изпълнение на „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води – кв. Горно Езерово, гр. Бургас“. В първата копка участваха кметът Димитър Николов, министърът на околната среда и водите Нона Караджова и нейният заместник Ивелина Василева, представители на„ПСТ ГРУП“ ЕАД  и др.
„Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води – кв. Горно Езерово, гр. Бургас“ е на обща стойност 11 227 085 лева, от  които 10 621 204 лева е безвъзмездна финансова помощ. Настоящият инвестиционен проект предвижда цялостно изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в Горно Езерово, което ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води.
Проектът дава приоритет на разделна схема на канализацията. В допълнение, операцията предвижда съпътстваща реконструкция на цялата водопроводна мрежа на квартала, което ще гарантира качеството на доставяната питейна вода и ще ограничи загубите по водопреносната мрежа. Конкретният обхват на основните инвестиционни дейности в рамките на проекта включва:
* Изграждане на битова канализационна мрежа – 9 474.92 м.
* Изграждане на Канализационна помпена станция
* Изграждане на дъждовна канализационна мрежа – 5 906.53 м.
* Изграждане на ПСОВ за 3166 еквивалент жители
* Реконструкция на водопроводната мрежа на квартала – 9 391.02 м.