+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ ХОЛДИНГ“ АД реализира проект за оптимизиране  в  консумацията на енергия в 156 ОУ „Васил Левски”, район Кремиковци, гр. София, с възложител Столична община.

На официално откриване кметът на община Кремиковци г-н Ивайло Панев и ръководителят на проекта г-жа Зара Петрова представиха извършените строително-ремонтни дейностти и подобрения в училището. Директорът на 156 СОУ „Васил Левски” в кв. „Кремиковци” Любомир Петров съобщи, че за един сезон училището използва около 30 тона дизелово гориво за отопление на стойност около 60 000 лева. Очаква се с внедряването натези мерки за енергийна ефективност разходите за отопление да бъдат намалени с над 40 на сто.
Строително- ремонтните дейности включват подмяна на дограма,топлинна изолация на външни конструкции и елементи в т.ч външни стени,покриви подове,основен ремонт,модернизация или подмяна на абонатни станции,въвеждане на енергоспестяващо осветление.
Обектът е изпълнен по проект ”Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на девет училища на територията на райони”Илинден”,Студентски”,”Красно село”,”Връбница”,”Искър”,”Нови Искър”,”Възраждане”,”Слатина”,”Кремиковци”на Столична община” в рамките на Оперативна програма ”Регионално развитие 2007-2013”.
Общата стойност на проекта е 8 462 712,94 лв.,от които 80 % е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие, а 20 на сто – от Столична община