+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

ДЗЗД „Пътища северозапад 2012”, с партньори „„ПСТ  ГРУП“ ЕАД и „Пътища М” ЕООД, сключи с Агенция „Пътна инфраструктура” договор за изпълнение строителството на обект Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км.
Път II-13 осигурява връзката на област Плевен с международен път Е-79, в посока град Видин и Дунав мост 2. Свързва градовете Бяла Слатина и Криводол и намиращите се в близост до второкласния път села. С рехабилитацията на двата участъка ще се подобри директната връзка между Криводол, Девене и Борован. Ще се улесни и достъпът до местностите „Божи мост“ и „Борованска могила“, намиращи се в близост до отсечката, което ще допринесе за развитието на туризма в региона.
Стойността на строително-монтажните работи е 8 494 980,24 лв. без ДДС.
Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.