+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ ГРУП“ ЕАД  в консорциум с  „ПСТ – ЮНИВЪРСЪЛ” и НОВА ТЕХНО БИЛДИНГ” ООД започна изпълнението на два ВиК –проекти, финансирани  от Оперативна програма  „Развитие на селските райони 2007-2013г” в община  Кочериново. Проектите включват изграждане на 11-километрова канализационна мрежа в  с. Стоб и 19-километрова канализационна мрежа –  в с. Мурсалево.

Предвижда се да бъдат изградени ревизионни и събирателни шахти, шахти с компенсатор и  опорен блок, дъждопреливници, сградни отклонения, улични отоци и мост-канал. Успешното   реализиране на проектите ще предостави на местното население и икономика съвременна водоснабдителна и канализационна система, която отговаря на българските и европейски стандарти, и ще подобри санитарно-хигиенните и екологични условия на района.

Строителен надзор на обектите е  „Геоексперт България “ ЕООД,проектант-“СИРТЕКС“ ЕООД. Срокът на изпълнение е в рамките на 4 месеца,а стойността на договорите, съответно 4 640 830.24 лв (с ДДС) и 5 304 191.48 (с ДДС лв.).