+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

С официална церемония на 31 август т.г. „ПСТ ГРУП“ ЕАД  започна изпълнението на два обекта по проект: „Община Монтана с лице към децата“ – Център за услуги за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години и техните семейства” . В проекта  са включени – изпълнение на пристройка за асансьор и преустройство на крило на два етажа от Централна детска градина №6 в гр. Монтана. Стартира и ремонт за разкриване на полудневна училищна група в целодневна детска градина  №11 за повишаване енергийната ефективност на сградата и укрепващи мероприятия.

Строителен надзор на обектите е ЕТ „СТИВ-СТЕФАН ИВАНОВ, СТОЯНКА ИВАНОВА”, а проектант –  арх. Пенка  Господинова. Строителните работи ще започнат на 10.09.2012 год., като срокът на изпълнение е 255 календарни дни. Стойността на договора е  532 139 .97 лв (с включен ДДС). Проектът се финансира от Министерството на труда и социалната политика по по „Проект за социално включване“.