+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

„ПСТ ГРУП“ ЕАД, водещ партньор в Сдружение „Тракия IV”, с цел осигуряване на  по-голям автомагистрален участък за бързо и безопасно провеждане на движението по време на активния туристически сезон и за удобство на ползвателите на републиканската пътна мрежа, въведе в експлоатация участъците от км 276+200 до км 291+000 и от км 291+000 до км 325+280 на ЛОТ 4 на АМ „Тракия”.
Те включват изграждането на пътен възел полудетелина на път ІІ-53 „Сливен –Ямбол” км 276+487.90,  чрез който се осъществява и връзката с Лот 3 на автомагистрала „Тракия” и републиканската пътна мрежа.

Изпълнени 6 бр. големи съоръжения:

  • надлез над път ІV-53065 „с. Кабиле- с. Жельо Войвода” при км 282+160;
  • мост над р. Тунджа при км 286+080;
  • мост над  ж.п. линия „София-Пловдив-Бургас” (на НКЖИ км 192+017);
  • СС надлез при км 278+730;
  • СС подлез при км 279+875;
  • Подлез на път ІІІ-5305 „с.Завой-с.Веселиново” при км 286+900;

В участъка попадат изместване на преносен газопровод при км 280+500 реконструкция на Ел.провод 110 КV при км 276+884, Ел.проводи 20 КV  при км 282+180, км 286+950, км 286+970, км 290+547, км 290+566, корекция на канал при км 276+487.90, както и реконструкции на питейни водопровода-5 бр., напоителни водопровода – 8 бр., помпена станция и ТТ кабели.
Участъкът завършва с изграждането на пътен възел с път І-7 „ Петолъчката-с. Зимница-Лесово” при км 290+510,10.
В този участък са  извършени значителни по сложност и обеми строително-монтажни работи – изкопи, насипи, изпълнение на зона А, циментова стабилизация, асфалтови пластове, както и полагане на бордюри, облицовани окопи, еластични огради, предпазни мрежи, маркировка и сигнализация. Реконструирани са всички инженерни мрежи и преместени газопроводите. Обекта се реализира при създадена  организация, осигуряваща   паралелно и непрекъснато извършване на различни видове технологични процеси и при спазване на съответните изисквания за качество и контрол на изпълнението. Всичко това се осъществява при  строителство в три зимни периода.
Сдружение „Тракия ІV”, с водещ партньор „ПСТ ГРУП“ ЕАД,  е изпълнител на Лот 4 „Ямбол – Карнобат” от км 276+200 (съвпадащ с км  277+597на лот 3) до км 325+280 на основание подписан Договор № РД-33-10/31.08.2010г. Стойността е 174 705 600 лв. (без ДДС) , 209 646 720 лв. (с ДДС) и с период за изпълнение 28 месеца.