+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

На 14 август 2014 г. бе пусната в експлоатация отсечката от АМ ”Марица” до границата с Турция при ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле (от км 112 до км 117). Тази част представлява специална зона за митницата, за чиито параметри има определени европейски изисквания. Строителството е обезпечено със заемни средства в размер на 10 милиона евро от Световната банка.

Трафикът се облекчава още отсега, а след окончателното приключване на ремонта на пункта се очаква опашките да изчезнат. За денонощие през „Капитан Андреево“ минават между 3 и 6 хиляди леки автомобила.

Изпълнител на обекта е „„ПСТ  ГРУП“  ЕАД – част от сдружение ”ПОРР – ПСТ”, а възложител – Министерството на финансите. Цената на обекта е 21 001 069,39 (с включен ДДС). Строителният надзор се осъществява от сдружение „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – ТРИ ЕС – АЙАРДИ”.

Обектът включва изграждането на отсечка от 3.4 км (от км 114+000 до км 117+345.10), свързваща изградения вече участък от магистрала Марица с граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. С изграждането на подходния пътсе елиминира пресичането на транспортните потоци и се избягват задръстванията при вход и изход от граничния пункт, както и преминаването на товарния трафик през село Капитан Андреево.

Автомагистрала „Марица” е важна транспортна връзка, със съществено национално и международно значение. Тя е част от IV Трансевропейски коридор, свързващ Източна със Западна Европа, от който 365км попадат на територията на Република България.