+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

 

Стартира проектът за рехабилитация и ново строителство на 5,075 км от път III-1102 Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш от км 45+000 до км 50+075,52. Строителните дейности ще бъдат изпълнени от Сдружение „Видин 2012”, в което участват: „ПСТ  ГРУП“ ЕАД и “ПСТ Видин” ЕООД.

Символичната първа копка на обекта направиха председателят на Народното събрание Михаил Миков, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков.

Проектът се финансира изцяло със средства от републиканския бюджет по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Стойността на договора за строителните дейности е 3 881 968.27 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи „Рутекс“ ООД. Договорът е за 41 820 лв. с ДДС.

Третокласният път е важна транспортна връзка в област Видин, на територията на общините Димово и Белоградчик. Започва от път II-11 Видин – Добри Дол – Монтана, преминава на запад през гр. Димово и достига до границата с Република Сърбия. Проектът е от голямо значение за област Видин, тъй като път III-1102 ще осигурява връзката с предстоящия нов гранично контролно-пропускателен пункт на българо-сръбската граница в близост до с. Салаш и Ново Корито, Сърбия.

С изпълнението на обекта ще бъдат възстановени и подобрени транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката в участъка от км 45 до км 46. Ще бъде изграден и изцяло нов път и съоръжения по съществуващото трасе в участъка от км 46 до км 50. По този начин ще се повиши безопасността и удобството при пътуване по третокласния пътен участък.