+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

На 07.12.2011г. „Пътностроителна техника” АД промени наименованието си на „ПСТ ХОЛДИНГ” АД. Промяната на наименованието е продиктувана от факта, че дружеството разшири обхвата на извършваните дейности и услуги. Направени са изменения в предмета на дейност, с цел актуализирането му в съответствие със спечелените обществени поръчки и изпълняваните дейности, като към досегашния предмет на дейност са добавени и мостово строителство, железопътно строителство, както и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци и изграждане на депа за твърди отпадъци.