+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

ПСТ ГРУП” ЕАД е сред лидерите в пътното строителство в България. Участваме в изграждането на над 96 км автомагистрали на територията на страната.

Изпълнител сме на следните проекти:

– Доизграждане на АМ „Тракия”, участък: Лот 4 „Ямбол – Карнобат” от км 276+200 до км 325+280;

– Доизграждане на АМ “Марица”, участък: Лот 2 “Димитровград – Харманли” от км 36+400

до км 70+620;

– Автомагистрала “Марица” Оризово – Капитан Андреево; участък: от км 114+000 до км

117+345.10 / 3.345 км подходен път към ГКПП Капитан Андреево/;

– Изграждане на ново дясно платно и рехабилитация на ляво платно на АМ „Марица” от км

99+820 до км 108+510.

Успешно реализираме проекти по строителството на нова, рехабилитация, текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане на съществуваща пътна инфраструктура в населените места и по републиканската пътна режа. Холдингът поддържа над 3000 км републиканска пътна мрежа, от които над 255 км автомагистрал